Safetybox

Safetybox är en kompakt och komplett larmväska att använda vid tillfälliga behov av driftsäkert brand, person eller inbrottsskydd. Safety box består av en komplett IP/GPRS larmsändare CAT12 CE, integrerad batteribackup 8,2Ah, strömförsörjning samt radiodel för mottagning av trådlösa rök/värmedetektorer, bärbara larmknappar samt inbrottslarmsdetektorer.
Detektorer och knappar kommunicerar via radio med larmväskan. Larmsändaren kan konfigureras med endast GPRS, endast IP eller till både GPRS och IP. Saftey box kan programmeras för anslutning till Telecallplattform, olika larmcentraler, personlig mobiltelefon och/eller till mailadress. Safetybox kan givetvis även skicka alla tre ovanstående alternativen samtidigt.
All teknik, förutom detektorer, är inbyggt i en slagtålig plastlåda med 220VAC anslutning på sidan.