OEM Interface används främst för anslutning av 3:dje partsprodukter som t.ex. Biometriska kortläsare, långdistanskortläsare över Wiegand, Clock/Data Interface. OEM Interface typ OSA, OSA-L ansluts direkt på RS485 kortläsarbus för kommunikation till överordnad dörrkontrollenhet eller Centralenhet CCU.