Systemlösningar åt Räddningstjänst, Skolsäkerhet, Hamnar, Fastigheter och Kontor

“Vår styrka ligger i att på ett effektivt sätt samla in olika typer av larm samt kostnadseffektivt, säkert och snabbt sprida information och initiera åtgärder vid incidenter. Förmågan att snabbt sprida kritisk information och snabbt aktivera åtgärder lokalt är avgörande för förmågan att hantera en kritisk incident.”

RÄDDNINGSTJÄNST

Contal Security AB är marknadsledande leverantör av kompletta systemlösningar för räddningstjänsten gällande digital utalarmering. Med flexibla och väl utformade system av hög kvalitet hjälper vi våra kunder att förkorta ledtiden mellan larm och åtgärd. Contal Security har mångårig erfarenhet av räddningstjänstens funktion och verksamhet i Sverige och har idag en marknadsledande position.

Förkorta ledtiden mellan larm och åtgärd
Tillsammans med vårt Telecallsystem och vår digitala in- och utalarmeringstjänst kan vi påskynda och förkorta ledtiden mellan larm och åtgärd. Systemet är radiobaserat och utalarmeringen, personsökning sker via radiokommunikation POCSAG vilket bidrar till ett omfattande täckningsområde och hög tillgänglighet för dig och dina kollegor.

SKOLSÄKERHET

Contals system kan samla in alla typer av larm, både automatiska och manuella. Systemet stödjer uppbyggnad av genomarbetade handlingsplaner för hantering av olika typer av incidenter, tex utrymning vid brand eller inrymning till klassrum vid fara. Contals system kan sekundsnabbt sprida instruktioner och information, tex utrymning eller inrymning, till kollegor, väktare och elever. System kan även automatiskt, eller manuellt, ändra säkerhetsnivåer vid vissa incidenter.
Ett privat högsäkert personsökarsystem tillsammans med olika typer av informationsskärmmar utgör grunden för säker krisinformation. Insamling av olika typer av larm samt mobila Appar och manöverpaneler medger säker och enkel aktivering av åtgärdsscenarios.

LÄS MER

AMBULANS

Contal Security AB kan erbjuda lösningar för ambulanssjukvården gällande Rakel integration och digital utalarmering. Med flexibla och väl utformade system av hög kvalitet, hjälper vi våra ambulanskunder med att på ett snabbt och säkert sätt överföra korrekt information till utförande insats med olika prioriteringar.

Contal Security har mångårig erfarenhet av ambulansverksamhetens funktion och verksamhet och har idag levererat många systemlösningar till olika landsting i Sverige.

HAMNAR

Ett eget lokalt radiosystem är en kostnadseffektiv lösning för att säkerställa samtidig, snabb, säker och effektiv information till många mottagare på ett stort område. Radiosystemet aktiverar t.ex. personsökare, bildskärmar, styrsystem för trafikljus, sirener, blixtljus, portar mm. Ett mycket bra alternativ när annan heltäckande nätstruktur saknas.

INDUSTRI, PRODUKTION & LAGER

Med Contal Securitys personsökningssystem kan bland annat tekniska fel som uppstår i produktion sändas omedelbart till driftansvariga som snabbt kan ta itu med problemen.

Vi tar helhetsansvar för våra leveranser och uppdrag vilket omfattar projektering, installation, driftsättning och service.

KONTOR & FASTIGHETER

Affärsnytta för oss innebär att vi vill bidra till en bättre ekonomi och högre säkerhet vid implementeringen av den tekniska säkerheten för våra kunder och partners. Detta sker genom att vi bland annat sänker driftskostnader och tillför mervärden för kunden. Sänkta kostnader kan t.e.x. handla om allt från effektiv administration, optimerad energiförbrukning via belysningsstyrning till att hantera personalflöde, förenklad passerkortsadministration via databaskopplingar. Mervärden skapar vi tillsammans med våra samarbetspartners, återförsäljare och kunder genom vår erfarenhet samt genom våra kvalitativa och moderna säkerhetsprodukter.

KÖPCENTER

Handeln är en särskilt utsatt sektor där hot, rån och stölder är vanligt förekommande för många butiker runt om i landet. Att trygga personal och varor är en stor utmaning, hos oss finns det flera enkla lösningar som kan öka säkerheten. När du som butiksansvarig, butiksägare eller fastighetsägare väljer våra säkerhetsprodukter och system för handeln så erhålls inte bara en driftsäker funktion utan också en priseffektiv, högkvalitativ lösning med ny fräsch design och innovativ funktionalitet.

BYGGARBETSPLATSER

Med Contal Nova som inpasseringssystem ser du till att manskapsbodar, rotationsgrindar, leveransinfarter, containrar endast kan öppnas av behöriga personer. Ett enkelt och användarvänligt system som kan utökas efter behov.

Contal Nova Systemet är ett integrerat säkerhetssystem som även stödjer inbrottslarm med integrerad godkänd larmöverföring. EN gemensam säkerhetsplattform för alla behov.