I korthet 
Contal Security AB erbjuder helhetslösningar inom digital in- och utalarmering, passagekontrollsystem, integrerade säkerhetssystem, larmöverföring samt produkttillverkning och reparation.
Vi har en gedigen erfarenhet och kompetens inom utveckling och produktframställning från egen fabrik av tekniskt avancerade, kostnadseffektiva och användarvänliga säkerhetsprodukter. Vi är ett av Sveriges ledande företag inom digitala systemlösningar och levererar olika lösningar för digital in- och utalarmering till såväl privata som statliga och kommunala verksamheter. Våra systemlösningar finns t ex installerade på närmare 150 räddningstjänster i landet.
Vi erbjuder även projektering, installation och driftsättning av våra produkter samt utveckling och konstruktion av skräddarsydda system. Vi erbjuder givetvis också kundanpassade utbildningar med en blandning av teori och simulerade praktiska övningar samt behovsanpassad service och support.

Tillsammans med Contal OK i Slovakien, arbetar vi internationellt och kan på så sätt tillgodose våra kunder med Europas allra senaste teknik.

Contal Security ingår sedan november 2017 i AddSecure Group, som ägs av Abry Partners. Andra företag i AddSecure-koncernen är AddSecure, en ledande aktör inom säkrad kritisk kommunikation; Chiron, en ledande leverantör av avancerade Larm över IP (AoIP) och Smart Grid Networks, en leverantör av smarta lösningar för nätverksautomation och digital kommunikation inom energisektorn.

Vision 
Vår vision är att genom en flexibel och förändringseffektiv organisation alltid ligga i framkant för att möta kundbehov i Europa med marknadens främsta säkerhetsprodukter och därmed maximera kundnyttan.

Affärsidé 
Att genom bolagets egna resurser nu och i framtiden kunna tillhandahålla våra kunder i Europa med:
•  högklassiga, heltäckande och kostnadseffektiva säkerhetslösningar med modernast möjliga teknik som bidrar till ökad säkerhet, trygghet och lönsamhet för våra kunder. Enkla, användarvänliga gränssnitt.
• Produktutveckling, tillverkning och leverans av moderna tekniska säkerhetslösningar till kunder och partners i Skandinavien och övriga Europa.

Våra värdegrunder

Innovativt 
Med flexibla och väl utformade system av hög kvalitet hjälper vi våra kunder att förkorta ledtiden mellan larm och åtgärd.

Affärsmässighet
Att alltid sträva efter att kunna leverera över förväntan till våra kunder. Att ta fullt ansvar för våra leveranser genom enkla okomplicerade rutiner. Att alltid bemöta våra kunder positivt och professionellt. Ett gott rykte innebär fler möjligheter, därför är affärsetik en viktig värdegrund för Contal Security AB.

Kompetens
Contal Security AB strävar alltid efter att utveckla våra medarbetare för att kunna bemöta våra kunders behov.