DIGITAL IN- OCH UTALARMERING

Vi erbjuder personlarm, fastighetslarm och driftlarm med den allra senaste tekniken!

Designade för att på ett säkert, användarvänligt och kostnadseffektivt sätt lösa era behov av in- och utalarmering. Vi tillhandhåller en säker serverdrift för våra system via beprövade systemlösningar och leveranser!

Mer om digital in-och utalarmering »

SKOLSÄKERHET

Vi erbjuder även komplett system för skolsäkerhet med den allra senaste tekniken!

Systemet stödjer uppbyggnad av genomarbetade handlingsplaner för hantering av olika typer av incidenter, tex utrymning vid brand eller inrymning till skolans klassrum vid fara. Contals system kan sekundsnabbt sprida instruktioner och information, tex utrymning eller inrymning, till kollegor, väktare och elever. System kan även automatiskt, eller manuellt, ändra säkerhetsnivåer vid vissa incidenter.

Mer om skolsäkerhet

Branschaktuellt

Nyheter från MSB - Rakel

Datum: February 19, 2018, 1:41 pm

Förändringsuppehåll i Rakel sommaren 2018

Från den 21 juni till den 6 augusti är det förändringsuppehåll i Rakel.

Datum: February 14, 2018, 2:17 pm

Rakel ökar säkerheten på AstraZeneca

AstraZenecas anläggning i Södertälje omfattas av Sevesolagstiftningen med stora krav på säkerhet och beredskap för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. För att stärka sin krisberedskap valde AstraZeneca för ett par år sedan att börja använda Rakel.

Datum: January 31, 2018, 12:37 pm

Rakels mjukvara uppgraderas till Tetra System Release 7

Bravurprojektet vill informera att Release 7-uppgraderingen nu är igång.

Datum: January 31, 2018, 9:02 am

Rakel det som funkade när Dalarna blev strömlöst

Säkerhet och tillförlitlighet, två tunga skäl till att Länsstyrelsen i Dalarna helt har gått över till att använda Rakel vid de samverkanskonferenser man har med länets 15 kommuner, 11 räddningstjänster, Trafikverket, landstinget och polisregion Bergslagen varje vecka.