DIGITAL IN- OCH UTALARMERING

Vi erbjuder personlarm, fastighetslarm och driftlarm med den allra senaste tekniken!

Designade för att på ett säkert, användarvänligt och kostnadseffektivt sätt lösa era behov av in- och utalarmering. Vi tillhandhåller en säker serverdrift för våra system via beprövade systemlösningar och leveranser!

Mer om digital in-och utalarmering »

SKOLSÄKERHET

Vi erbjuder även komplett system för skolsäkerhet med den allra senaste tekniken!

Systemet stödjer uppbyggnad av genomarbetade handlingsplaner för hantering av olika typer av incidenter, tex utrymning vid brand eller inrymning till skolans klassrum vid fara. Contals system kan sekundsnabbt sprida instruktioner och information, tex utrymning eller inrymning, till kollegor, väktare och elever. System kan även automatiskt, eller manuellt, ändra säkerhetsnivåer vid vissa incidenter.

Mer om skolsäkerhet

Branschaktuellt

Nyheter från MSB - Rakel

Datum: September 14, 2018, 8:52 am

Glöm inte att anmäla dig till Rakeldagen

Välkommen till Rakeldagen på Kistamässan den 11 oktober! För att alla som vill ska ha möjlighet att anmäla sig håller vi anmälningssidan öppen till och med den 21 september. Det är viktigt att du föranmäler dig och att du tar med legitimation vid ditt besök.

Datum: September 10, 2018, 9:17 am

Utställare på Rakeldagen 2018

Nu kan du läsa om alla utställare som kommer att vara på plats på Kistamässan på årets Rakeldag den 11 oktober.

Datum: September 10, 2018, 9:02 am

Ny godkänd utrustning för användning i Rakel

Nu har ny utrustning och ny mjukvara blivit godkänd för användning i Rakel.

Datum: September 5, 2018, 6:39 pm

Rakel kommunikationsstöd i Hässleholms vallokaler

För att stärka beredskapen under valdagen har Hässleholms kommun aktiverat alla sina beredskapsabonnemang inför valet. Kommunens Rakelmobiler kommer att finnas i strategiskt utvalda vallokaler.