002
001
003
006
004
005

DIGITAL IN- OCH UTALARMERING

Vi erbjuder personlarm, fastighetslarm och driftlarm med den allra senaste tekniken!

Designade för att på ett säkert, användarvänligt och kostnadseffektivt sätt lösa era behov av in- och utalarmering. Vi tillhandhåller en säker serverdrift för våra system via beprövade systemlösningar och leveranser!

Mer om digital in-och utalarmering »

SKOLSÄKERHET

Vi erbjuder även komplett system för skolsäkerhet med den allra senaste tekniken!

Systemet stödjer uppbyggnad av genomarbetade handlingsplaner för hantering av olika typer av incidenter, tex utrymning vid brand eller inrymning till skolans klassrum vid fara. Contals system kan sekundsnabbt sprida instruktioner och information, tex utrymning eller inrymning, till kollegor, väktare och elever. System kan även automatiskt, eller manuellt, ändra säkerhetsnivåer vid vissa incidenter.

Mer om skolsäkerhet

Branschaktuellt

Nyheter från MSB - Rakel

Datum: April 24, 2017, 8:39 am

Godkänd utrustning i TSR7.4

I juni påbörjas installationen av Tetra System Release 7.4. Installationen beräknas vara slutförd i december 2017.

Datum: April 21, 2017, 1:27 pm

MSB på Vitalis i Göteborg

MSB kommer att delta med två seminarier på konferensen Vitalis på Svenska mässan i Göteborg den 25-27 april.

Datum: April 21, 2017, 12:51 pm

Möt oss på Ambulans 2017

MSB medverkar som utställare och föreläsare vid ambulanskongressen Ambulans 2017 den 25-26 april i Upplands Väsby.

Datum: April 12, 2017, 11:42 am

Nationella informationssystemet WIS som app

Nu finns det en mobil applikation för det nationella informationssystemet WIS att ladda ner från Google Play, Apple App Store och Windows Store.