Förkorta ledtiden
mellan larm och åtgärd!

 

Integrera Trygghet, Snabbhet och Ekonomi i era larmsytem utan mellanhänder!

 

Ring: 031-703 06 50


 

 

Contal Telecall Remote

 

Contal Security lanserar nu en mobilapplikation för att på ett säkert sätt via SMS hantera blockering av larmpunkter larmingångar på larmobjekt kopplade till mottagare Contal Telecall. App finns för nedladdning till både Iphone samt Android telefoner.

 

Funktioner
Aktivera fördefinierade händelser i Contal Telecall eller aktivera funktioner i larmsändare Contal CAT12CE med hjälp av dynamiska SMS-knappar.

 

- Sätta larmpunkter i testläge för service
- Logga responser från Contal Telecall
- Konfigurera SMS-knappar för aktivering av funktioner i Contal Telecall eller CAT12CE

 

  

 

Länkar till Google play och App store

 

Iphone:
https://itunes.apple.com/us/app/telecall-remote/id1081737382?Is=1&mt=8

 

Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.contal.telecall.telecallcontrol

 Branschaktuellt


Trygghet med TeleCallSystemlösningar

2016-06-29 14:34:00

Successful live test of connection between Swedish and Norwegian national networks for digital radio communication

On June 28 the first live tests of connecting Rakel (Sweden) with Nødnett (Norway) have been carried out with great success. The tests are part of a large project named NOR-SWE ISI (Inter system interface). The main purpose of the project is to ensure effective cross-border communication between Sweden and Norway who share a 1619 km long border.

2016-06-29 10:46:00

Lyckat första livetest vid sammankoppling av Rakel och Nødnett!

Den 28 juni genomfördes de första livetesterna av sammankopplingen mellan svenska och norska användare i Rakel och Nødnett.

2016-06-28 08:54:00

Ny möjlighet att ansluta en kommunikationscentral (KC) till Rakel

Nu finns möjlighet till IP-baserad klientanslutning för röst och data – när man ska ansluta en kommunikationscentral med röstkommunikation till Rakel. Alternativet är ett av tre i den nya tilläggstjänsten Anslutning av kommunikationscentral till Rakel och är en mer kostnadseffektiv lösning än en traditionell, fast anslutning.

2016-06-27 16:10:00

Lär dig mer om Rakelsystemet – på utbildning och seminariedag den 5 oktober

I nära anslutning till Rakeldagen erbjuder vi två parallella halvdagsaktiviteter som syftar till att ge fördjupad kunskap om Rakelsystemet och hur man använder det på ett effektivt sätt. En utbildning, som riktar sig till exempelvis sambandsansvariga, och en seminariedag som riktar sig till ansvariga för Rakel i en organisation, som exempelvis förvaltare eller systemägare.


............................................................................

 

Fler nyheter från

www.msb.se

www.sosalarm.se 


Larm sker primärt via kundens eget trådlösa nät eller IP-nät, sekundärt via det fasta nätet.

 

TeleCall ger, med hjälp av direktlinje, radikalt kortare ledtider mellan larm och åtgärd.

 
TeleCall är ett rationellt larmsystem, utan mellanhänder, som redan finns hos ett stort antal kommuner och landsting i Sverige.
 
Fråga oss, så berättar vi gärna mer om hur ni kan integrera trygghet, snabbhet och ekonomi i era larmsystem.

 


Mer om våra system och produkter »
 

Vi är ett av Sveriges ledande företag inom digitala systemlösningar och levererar lösningar för digital in- och utalarmering till såväl privata som statliga och kommunala verksamheter.

 

Vi kan leverera helhetslösningar som innefattar analys, projektering, installation samt service för våra leveranser.

 
Våra systemlösningar finns installerade på närmare 150 räddningstjänster i landet.

 


Mer om systemlösningar »

Digital in- och utalarmering

Vi erbjuder personlarm, fastighetslarm och driftlarm med den allra senaste tekniken!

 

Designade för att på ett säkert, an

vändarvänligt och kostnadseffektivt sätt lösa era behov av in- och utalarmering. Vi tillhandhåller en säk

er serverdrift för våra system via beprövade systemlösningar och leveranser!

 


Mer om digital in-och utalarmering »