DIGITAL IN- OCH UTALARMERING

Vi erbjuder personlarm, fastighetslarm och driftlarm med den allra senaste tekniken!

Designade för att på ett säkert, användarvänligt och kostnadseffektivt sätt lösa era behov av in- och utalarmering. Vi tillhandhåller en säker serverdrift för våra system via beprövade systemlösningar och leveranser!

Mer om digital in-och utalarmering »

SKOLSÄKERHET

Vi erbjuder även komplett system för skolsäkerhet med den allra senaste tekniken!

Systemet stödjer uppbyggnad av genomarbetade handlingsplaner för hantering av olika typer av incidenter, tex utrymning vid brand eller inrymning till skolans klassrum vid fara. Contals system kan sekundsnabbt sprida instruktioner och information, tex utrymning eller inrymning, till kollegor, väktare och elever. System kan även automatiskt, eller manuellt, ändra säkerhetsnivåer vid vissa incidenter.

Mer om skolsäkerhet

Branschaktuellt

Nyheter från MSB - Rakel

Datum: March 7, 2018, 10:24 am

Uppgradering till Tetra System Release 7 pågår

Bravurprojektet vill informera att uppgraderingen till Tetra System Release 7 rullar vidare. Ungefär hälften av alla växlar är nu uppgraderade.

Datum: March 6, 2018, 8:59 am

Slutredovisning för gemensam kommunikationslösning

Den 1 mars lämnade MSB och Trafikverket sin slutredovisning av kostnader, tidsplan och ansvarsfördelning för en ny säker, gemensam kommunikationslösning till regeringen.

Datum: March 6, 2018, 7:21 am

Rakelguiden har uppdaterats

Nu har vi uppdaterat Rakelguiden. Den nya versionen, Rakelguiden 1.3, innehåller reviderad information och nya erbjudanden och leverantörer har lagts till.

Datum: March 2, 2018, 8:07 am

Rakel och ledningssystem söker verksamhetsstrateg

MSB söker en verksamhetsstrateg till verksamheten för Rakel och ledningssystem.