002
001
003
006
004
005

DIGITAL IN- OCH UTALARMERING

Vi erbjuder personlarm, fastighetslarm och driftlarm med den allra senaste tekniken!

Designade för att på ett säkert, användarvänligt och kostnadseffektivt sätt lösa era behov av in- och utalarmering. Vi tillhandhåller en säker serverdrift för våra system via beprövade systemlösningar och leveranser!

Mer om digital in-och utalarmering »

SKOLSÄKERHET

Vi erbjuder även komplett system för skolsäkerhet med den allra senaste tekniken!

Systemet stödjer uppbyggnad av genomarbetade handlingsplaner för hantering av olika typer av incidenter, tex utrymning vid brand eller inrymning till skolans klassrum vid fara. Contals system kan sekundsnabbt sprida instruktioner och information, tex utrymning eller inrymning, till kollegor, väktare och elever. System kan även automatiskt, eller manuellt, ändra säkerhetsnivåer vid vissa incidenter.

Mer om skolsäkerhet

Branschaktuellt

Nyheter från MSB - Rakel

Datum: March 17, 2017, 10:47 am

Sverige och Norge först i världen att koppla ihop nationella kommunikationssystem

Sverige och Norge samverkar och hanterar dagligen gränsbevakning och olyckor längs vår långa gemensamma gräns. Från och med i dag kan inblandade aktörer samverka enklare för att rädda liv genom sammankopplade radiokommunikationssystem. Norway-Sweden Inter System Interface (ISI)

Datum: March 17, 2017, 8:16 am

Metodik och riktlinjer för gränsöverskridande samverkan i Rakel och Nødnett

Den 17 mars lanseras tjänsten ISI (Inter System Interface) Norge i Rakelsystemet och dess motsvarighet i norska Nødnett. Samtidigt publiceras även riktlinjer för samverkan.

Datum: March 9, 2017, 3:07 pm

Möt Rasti Amin – ny chef på Rakel kundstöd

Rasti Amin är sedan årsskiftet ny chef för Rakel kundstöd. Med en bakgrund som driftingenjör på Rakels driftcentral har han stor kunskap om Rakelnätet och de olika sätt som användarorganisationerna använder det på. Ett av målen i den nya chefsrollen är att sprida denna kunskap och stärka den tekniska kompetensen inom hela kundstödsgruppen.

Datum: March 9, 2017, 3:02 pm

Byten av basstationer i Stockholmsområdet

Arbetet med att byta ut basstationer i Rakelnätet pågår huvudsakligen länsvis och vecka 11 är det dags för byten i Stockholmsområdet.