Förkorta ledtiden
mellan larm och åtgärd!

 

Integrera Trygghet, Snabbhet och Ekonomi i era larmsytem utan mellanhänder!

 

Ring: 031-703 06 50


 

 

Contal Telecall Remote

 

Contal Security lanserar nu en mobilapplikation för att på ett säkert sätt via SMS hantera blockering av larmpunkter larmingångar på larmobjekt kopplade till mottagare Contal Telecall. App finns för nedladdning till både Iphone samt Android telefoner.

 

Funktioner
Aktivera fördefinierade händelser i Contal Telecall eller aktivera funktioner i larmsändare Contal CAT12CE med hjälp av dynamiska SMS-knappar.

 

- Sätta larmpunkter i testläge för service
- Logga responser från Contal Telecall
- Konfigurera SMS-knappar för aktivering av funktioner i Contal Telecall eller CAT12CE

 

  

 

Länkar till Google play och App store

 

Iphone:
https://itunes.apple.com/us/app/telecall-remote/id1081737382?Is=1&mt=8

 

Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.contal.telecall.telecallcontrol

 Branschaktuellt


Trygghet med TeleCallSystemlösningar

2016-05-20 12:00:00

MSB, Polisen och Försvarsmakten kräver robust mobil bredbandskommunikation

I ett brev riktat till statssekreterarna på Justitiedepartementet, Försvarsdepartementet, Näringsdepartementet och Finansedepartementet vill MSB, Försvarsmakten och Polismyndigheten uppmärksamma regeringen på vikten av att undanta 2 x 10 MHz på 700 MHz-bandet från Post- och telestyrelsens inplanerade auktion av frekvenser för mobil kommunikation.

2016-05-20 08:59:00

Tidigare störningar i SOS Alarms kommunikation är lösta

De tidigare kommunicerade problemen SOS Alarm hade med talgrupper i Rakel igår den 19 maj är lösta.

2016-05-19 13:59:00

SOS Alarm har störningar i kommunikation med räddningstjänst och ambulans

MSB bevakar händelsen och bistår SOS Alarm i samband med felavhjälpning.

2016-05-19 11:02:00

Så använder Strålsäkerhetsmyndigheten Rakel

Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar för strålskydd och kärnsäkerhet i Sverige och ska skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning nu och i framtiden. Jonas Lindgren, Rakelansvarig och PhD vid Strålsäkerhetsmyndigheten besvarar tre frågor om hur de använder Rakel i sin verksamhet.


............................................................................

 

Fler nyheter från

www.msb.se

www.sosalarm.se 


Larm sker primärt via kundens eget trådlösa nät eller IP-nät, sekundärt via det fasta nätet.

 

TeleCall ger, med hjälp av direktlinje, radikalt kortare ledtider mellan larm och åtgärd.

 
TeleCall är ett rationellt larmsystem, utan mellanhänder, som redan finns hos ett stort antal kommuner och landsting i Sverige.
 
Fråga oss, så berättar vi gärna mer om hur ni kan integrera trygghet, snabbhet och ekonomi i era larmsystem.

 


Mer om våra system och produkter »
 

Vi är ett av Sveriges ledande företag inom digitala systemlösningar och levererar lösningar för digital in- och utalarmering till såväl privata som statliga och kommunala verksamheter.

 

Vi kan leverera helhetslösningar som innefattar analys, projektering, installation samt service för våra leveranser.

 
Våra systemlösningar finns installerade på närmare 150 räddningstjänster i landet.

 


Mer om systemlösningar »

Digital in- och utalarmering

Vi erbjuder personlarm, fastighetslarm och driftlarm med den allra senaste tekniken!

 

Designade för att på ett säkert, an

vändarvänligt och kostnadseffektivt sätt lösa era behov av in- och utalarmering. Vi tillhandhåller en säk

er serverdrift för våra system via beprövade systemlösningar och leveranser!

 


Mer om digital in-och utalarmering »