DIGITAL IN- OCH UTALARMERING

Vi erbjuder personlarm, fastighetslarm och driftlarm med den allra senaste tekniken!

Designade för att på ett säkert, användarvänligt och kostnadseffektivt sätt lösa era behov av in- och utalarmering. Vi tillhandhåller en säker serverdrift för våra system via beprövade systemlösningar och leveranser!

Mer om digital in-och utalarmering »

SKOLSÄKERHET

Vi erbjuder även komplett system för skolsäkerhet med den allra senaste tekniken!

Systemet stödjer uppbyggnad av genomarbetade handlingsplaner för hantering av olika typer av incidenter, tex utrymning vid brand eller inrymning till skolans klassrum vid fara. Contals system kan sekundsnabbt sprida instruktioner och information, tex utrymning eller inrymning, till kollegor, väktare och elever. System kan även automatiskt, eller manuellt, ändra säkerhetsnivåer vid vissa incidenter.

Mer om skolsäkerhet

Branschaktuellt

Nyheter från MSB - Rakel

Datum: November 30, 2017, 7:59 pm

Uppgradering till Tetra System Release 7 beräknas starta första kvartalet 2018

Bravurprojektet aktiverar planerna att uppgradera Rakel till Release 7. Enligt preliminär plan påbörjas uppgraderingen den 14-15 januari 2018.

Datum: November 30, 2017, 4:25 pm

En ny enkel broschyr för dig som använder Rakel sällan

"Kort om att kommunicera i Rakel" är en enkel broschyr för dig som nyligen har fått en Rakelmobil att använda vid samhällsstörningar och vill ha en kort introduktion.

Datum: November 30, 2017, 2:08 pm

Nu är Finland Sverige-projektet igång - ISI-FISE

Den 9 november undertecknades projektöverenskommelsen mellan MSB och Erillisverkot för start av ISI-FISE-projektet. Samtidigt genomfördes det första styrgruppsmötet för projektet där beslut av bland annat projektplan med leveranser fattades.

Datum: November 30, 2017, 12:51 pm

WIS 3, WIS-app och nationella riktlinjer

November har varit en månad fylld av WIS-nyheter, med release av WIS 3 med nya funktioner och nytt gränssnitt och rykande färska nationella riktlinjer. Dessutom är den nya WIS-appen klar att släppas, där de som är behöriga nu kan få samma driftinformation för Rakel som finns i webbaserade WIS.