DIGITAL IN- OCH UTALARMERING

Vi erbjuder personlarm, fastighetslarm och driftlarm med den allra senaste tekniken!

Designade för att på ett säkert, användarvänligt och kostnadseffektivt sätt lösa era behov av in- och utalarmering. Vi tillhandhåller en säker serverdrift för våra system via beprövade systemlösningar och leveranser!

Mer om digital in-och utalarmering »

SKOLSÄKERHET

Vi erbjuder även komplett system för skolsäkerhet med den allra senaste tekniken!

Systemet stödjer uppbyggnad av genomarbetade handlingsplaner för hantering av olika typer av incidenter, tex utrymning vid brand eller inrymning till skolans klassrum vid fara. Contals system kan sekundsnabbt sprida instruktioner och information, tex utrymning eller inrymning, till kollegor, väktare och elever. System kan även automatiskt, eller manuellt, ändra säkerhetsnivåer vid vissa incidenter.

Mer om skolsäkerhet

Branschaktuellt

Nyheter från MSB - Rakel

Datum: October 12, 2017, 11:57 am

Samverkan central i svåra lägen – lärdomar från Rakeldagen 2017

Hur samverkar vi effektivt när samhället störs? Vilka aktörer ska vara med? Vilka goda exempel på samverkan finns? På Rakeldagen 2017 bjöds deltagarna på en heldag på temat samverkan. 

Datum: October 9, 2017, 11:20 am

Polisen i Lund vann fototävlingen ”Min Rakeldag”

Polisen i Lund har fotograferat bilden som röstades fram som besökarnas favorit i fotoutställningen ”Min Rakeldag” på Rakeldagen 2017. Bilden som visar ett barn som lutar sig mot en polisbil fick de röstande att tänka på trygghet, stöd och hopp för framtiden.

Datum: October 2, 2017, 11:14 am

Uppdaterad bilaga till nationella riktlinjer

Bilagan till nationella riktlinjer för samverkan i Rakel har uppdaterats med en text om sambandsansvarig i egen organisation.

Datum: October 2, 2017, 8:25 am

Följ webbsändningar på Rakeldagen

Rakeldagen handlar i år både om samverkan och om framtida möjligheter med ny teknik. Följ webbsändningar av vissa utvalda seminarier live den 5 oktober. Seminarierna kan även ses i efterhand på MSB:s Youtubekanal.