DIGITAL IN- OCH UTALARMERING

Vi erbjuder personlarm, fastighetslarm och driftlarm med den allra senaste tekniken!

Designade för att på ett säkert, användarvänligt och kostnadseffektivt sätt lösa era behov av in- och utalarmering. Vi tillhandhåller en säker serverdrift för våra system via beprövade systemlösningar och leveranser!

Mer om digital in-och utalarmering »

SKOLSÄKERHET

Vi erbjuder även komplett system för skolsäkerhet med den allra senaste tekniken!

Systemet stödjer uppbyggnad av genomarbetade handlingsplaner för hantering av olika typer av incidenter, tex utrymning vid brand eller inrymning till skolans klassrum vid fara. Contals system kan sekundsnabbt sprida instruktioner och information, tex utrymning eller inrymning, till kollegor, väktare och elever. System kan även automatiskt, eller manuellt, ändra säkerhetsnivåer vid vissa incidenter.

Mer om skolsäkerhet

Branschaktuellt

Nyheter från MSB - Rakel

Datum: October 19, 2018, 1:14 pm

MSB:s nya mobila basstation visades på Rakeldagen

På Rakeldagen den 11 oktober presenterades konceptet för MSB:s nya mobila basstation MOBAS som är en flexibel och användarvänlig mobil lösning för nätförstärkning.

Datum: October 16, 2018, 10:38 am

Rakeldagen 2018 tog avstamp i skogsbränderna och blickade mot framtidens Rakel

– Många här i salen har förväntningar på en ny generations Rakel. Den signalen tar vi på MSB vidare till regeringskansliet. Det sa MSB:s generaldirektör Dan Eliasson på Rakeldagen, som torsdagen den 11 oktober samlade omkring 800 deltagare på Kistamässan. Skogsbränderna, mobila basstationer och krypterade nät var andra aktuella ämnen.

Datum: October 9, 2018, 6:57 pm

Dags att lämna in ärenden till förvaltningsgruppen NOSE SAM

Förvaltningsgruppen NOSE SAM håller snart möte och uppmanar därför alla organisationer som använder tjänsten ISI-migrering Norge att höra av sig med ärenden.

Datum: October 9, 2018, 10:11 am

Nu är det dags för Rakeldagen 2018

Årets Rakeldag öppnar på Kistamässan torsdagen den 11 oktober. Flera av seminarierna direktsänds och kan även ses i efterhand på webben.