DIGITAL IN- OCH UTALARMERING

Vi erbjuder personlarm, fastighetslarm och driftlarm med den allra senaste tekniken!

Designade för att på ett säkert, användarvänligt och kostnadseffektivt sätt lösa era behov av in- och utalarmering. Vi tillhandhåller en säker serverdrift för våra system via beprövade systemlösningar och leveranser!

Mer om digital in-och utalarmering »

SKOLSÄKERHET

Vi erbjuder även komplett system för skolsäkerhet med den allra senaste tekniken!

Systemet stödjer uppbyggnad av genomarbetade handlingsplaner för hantering av olika typer av incidenter, tex utrymning vid brand eller inrymning till skolans klassrum vid fara. Contals system kan sekundsnabbt sprida instruktioner och information, tex utrymning eller inrymning, till kollegor, väktare och elever. System kan även automatiskt, eller manuellt, ändra säkerhetsnivåer vid vissa incidenter.

Mer om skolsäkerhet

Branschaktuellt

Nyheter från MSB - Rakel

Datum: December 19, 2018, 1:07 pm

Användare slipade teknik och metod i Rakel och Virve under workshop i Haparanda

Rakel och radiokommunikationssystemet Virve i Finland har kopplats samman och i veckan genomfördes teknik- och metodiktester med ett 30-tal användare. Tjänsten ISI-migrering Finland lanseras den 7 februari 2019.

Datum: December 19, 2018, 9:58 am

Nya regionala insatstalgrupper i Rakel för räddningstjänst

Antalet regionala insatstalgrupper för räddningstjänst har ändrats för att matcha utökningen av RAPS-talgrupper i de län som har fått fler RAPS-talgrupper.

Datum: December 18, 2018, 7:27 am

Förändringsuppehåll i Rakelnätet

Från den 15 december 2018 till den 15 januari 2019 är det förändringsuppehåll i Rakelnätet.

Datum: December 10, 2018, 1:49 pm

Nya frekvenser i Rakelnätet kopplade till mobila basstationer

Användarorganisationerna i Rakel uppmanas att säkerställa att Rakelterminalerna stödjer de nya frekvenserna för mobila basstationer.