DIGITAL IN- OCH UTALARMERING

Vi erbjuder personlarm, fastighetslarm och driftlarm med den allra senaste tekniken!

Designade för att på ett säkert, användarvänligt och kostnadseffektivt sätt lösa era behov av in- och utalarmering. Vi tillhandhåller en säker serverdrift för våra system via beprövade systemlösningar och leveranser!

Mer om digital in-och utalarmering »

SKOLSÄKERHET

Vi erbjuder även komplett system för skolsäkerhet med den allra senaste tekniken!

Systemet stödjer uppbyggnad av genomarbetade handlingsplaner för hantering av olika typer av incidenter, tex utrymning vid brand eller inrymning till skolans klassrum vid fara. Contals system kan sekundsnabbt sprida instruktioner och information, tex utrymning eller inrymning, till kollegor, väktare och elever. System kan även automatiskt, eller manuellt, ändra säkerhetsnivåer vid vissa incidenter.

Mer om skolsäkerhet

Branschaktuellt

Nyheter från MSB - Rakel

Datum: December 10, 2018, 1:49 pm

Nya frekvenser i Rakelnätet kopplade till mobila basstationer

Användarorganisationerna i Rakel uppmanas att säkerställa att Rakelterminalerna stödjer de nya frekvenserna för mobila basstationer.

Datum: November 29, 2018, 11:51 am

Nya talgrupper i Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel

Antalet talgrupper i Nat Blå och Nat Gul utökas och en helt ny talgruppsfamilj, Nat Vit, skapas. I varje län ska det dessutom finnas minst 20 RAPS-talgrupper efter beslut i Förvaltningsgruppen för Nationella riktlinjer. Beslutet baseras på erfarenheter från sommarens skogsbränder.

Datum: November 28, 2018, 1:51 pm

Säkrare och effektivare samarbete när Rakel kopplas samman med de norska och finska näten

Norska och svenska samhällsaktörer kan sedan mars 2017 kommunicera i varandras nät, i gemensamma talgrupper. En liknande sammankoppling sker snart mellan Sverige och Finland. Tjänsten heter ISI-migrering och den förbättrar insatser och samarbete över gränserna.

Datum: November 28, 2018, 9:26 am

Ny vägledning underlättar val av verktyg för säker och robust samverkan

MSB har tagit fram "Vägledning för säker och robust samverkan" som vänder sig till alla som har ett ansvar vid en samhällsstörning. Den ger information och stöd i processen att välja kommunikationsverktyg för samverkan.