DIGITAL IN- OCH UTALARMERING

Vi erbjuder personlarm, fastighetslarm och driftlarm med den allra senaste tekniken!

Designade för att på ett säkert, användarvänligt och kostnadseffektivt sätt lösa era behov av in- och utalarmering. Vi tillhandhåller en säker serverdrift för våra system via beprövade systemlösningar och leveranser!

Mer om digital in-och utalarmering »

SKOLSÄKERHET

Vi erbjuder även komplett system för skolsäkerhet med den allra senaste tekniken!

Systemet stödjer uppbyggnad av genomarbetade handlingsplaner för hantering av olika typer av incidenter, tex utrymning vid brand eller inrymning till skolans klassrum vid fara. Contals system kan sekundsnabbt sprida instruktioner och information, tex utrymning eller inrymning, till kollegor, väktare och elever. System kan även automatiskt, eller manuellt, ändra säkerhetsnivåer vid vissa incidenter.

Mer om skolsäkerhet

Branschaktuellt

Nyheter från MSB - Rakel

Datum: February 11, 2019, 9:53 am

Sammankoppling av radiokommunikationssystem stärker nordisk samverkan

MSB har tillsammans med Erillsverkot i Finland lanserat tjänsten ISI-migrering Finland. Tjänsten kopplar ihop de svenska och finska TETRA-näten för radiokommunikation – Rakel och Virve.

Datum: February 7, 2019, 10:06 am

MSB utökar förstärkningsresursen för samverkan och ledning

Efter skogsbränderna sommaren 2018 gjordes det en analys över vad MSB bör göra för att förbättra sambandet vid större händelser i framtiden. Det identifierades flera behov, ett av dem var att det vid flera insatser saknades en god sambandsplan och struktur för att hantera problem med sambandet.

Datum: February 7, 2019, 9:33 am

Rakeldagen 2019 är den 12 november – boka datumet redan nu!

Tisdagen den 12 november slår vi upp portarna för Rakeldagen som i år firar 10-årsjubileum.

Datum: January 30, 2019, 11:50 am

Ny mjukvara godkänd för användning i Rakel

Nu har ny mjukvara blivit godkänd för användning i Rakel.