DIGITAL IN- OCH UTALARMERING

Vi erbjuder personlarm, fastighetslarm och driftlarm med den allra senaste tekniken!

Designade för att på ett säkert, användarvänligt och kostnadseffektivt sätt lösa era behov av in- och utalarmering. Vi tillhandhåller en säker serverdrift för våra system via beprövade systemlösningar och leveranser!

Mer om digital in-och utalarmering »

SKOLSÄKERHET

Vi erbjuder även komplett system för skolsäkerhet med den allra senaste tekniken!

Systemet stödjer uppbyggnad av genomarbetade handlingsplaner för hantering av olika typer av incidenter, tex utrymning vid brand eller inrymning till skolans klassrum vid fara. Contals system kan sekundsnabbt sprida instruktioner och information, tex utrymning eller inrymning, till kollegor, väktare och elever. System kan även automatiskt, eller manuellt, ändra säkerhetsnivåer vid vissa incidenter.

Mer om skolsäkerhet

Branschaktuellt

Nyheter från MSB - Rakel

Datum: June 19, 2018, 2:49 pm

Sverige, Norge och Finland har undertecknat en överenskommelse om krav på fortsatt gränsöverskridande kommunikation i nästa generations mobila kommunikationssystem

Vid det nordiska operatörsmötet som genomfördes tisdagen den 15 maj i Berlin undertecknades en överenskommelse mellan Sverige, Norge och Finland som betonar vikten av att det utvecklas gränsöverskridande kommunikation i nästa generations mobila kommunikationssystem för PPDR (Public Protection and Disaster Relief) i de nordiska länderna.

Datum: June 19, 2018, 11:20 am

MSB erbjuder kostnadsfri aktivering av beredskapsabonnemang under valet 2018

För att stärka beredskapen under valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige erbjuder Myndigheten för samhällsskydd och beredskap användarorganisationerna att kostnadsfritt aktivera sina beredskapsabonnemang i Rakel i samband med valet.

Datum: June 19, 2018, 8:45 am

Utbildningsdag om Rakel – för dig som är ny i en roll med Rakelansvar

Välkommen till en utbildningsdag om Rakel den 10 oktober i Stockholm! Utbildningen vänder sig till dig som har ett ansvar för Rakel i din organisation och som känner dig relativt ny i din roll.

Datum: May 28, 2018, 6:54 am

Välkommen att anmäla dig till Rakeldagen 11 oktober!

Anmälan är nu öppen till årets Rakeldag den 11 oktober med temat: Är vi redo om krisen kommer? Rakeldagen hålls i år på Kistamässan och bjuder på många olika seminarier, leverantörsutställning och erfarenhetsutbyte.