002
001
003
006
004
005

DIGITAL IN- OCH UTALARMERING

Vi erbjuder personlarm, fastighetslarm och driftlarm med den allra senaste tekniken!

Designade för att på ett säkert, användarvänligt och kostnadseffektivt sätt lösa era behov av in- och utalarmering. Vi tillhandhåller en säker serverdrift för våra system via beprövade systemlösningar och leveranser!

Mer om digital in-och utalarmering »

Branschaktuellt

Nyheter från MSB - Rakel

Datum: October 13, 2016, 12:16 pm

Planerar din organisation en övning eller ett större evenemang?

Till dig som är Rakelkund: Meddela Rakel kundstöd om planerade övningar och evenemang

Datum: October 13, 2016, 11:51 am

Rakel driftinformation i WIS blir länsindelad från den 3 november

I WIS publicerar vi all driftinformation om Rakel. Från och med den 3 november kommer driftinformationen att presenteras per län istället för dagens sex regionshändelser. Dessutom kommer det att finnas en händelse för information om nationella driftstörningar och planerade arbeten.

Datum: October 13, 2016, 11:32 am

Nästa område för byte av basstationer i Rakel är huvudsaklingen Uppsala län

I våras påbörjades arbetet med att byta ut äldre basstationer i Rakel från de första utbyggnadsetapperna. Arbetet pågår huvudsakligen länsvis och nästa område är Uppsala län.

Datum: October 12, 2016, 8:53 am

Informationsblad om "Radiovågor, strålning, Rakel och hälsan" uppdaterat med nya skrifter

Under 2013 tog MSB tillsammans med Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten ett informationsblad om radiovågor, strålning och Rakel. Informationsbladet har uppdaterats med nya relevanta skrifter från 2016. Innehåll och huvudbudskap i övrigt är den samma.