DIGITAL IN- OCH UTALARMERING

Vi erbjuder personlarm, fastighetslarm och driftlarm med den allra senaste tekniken!

Designade för att på ett säkert, användarvänligt och kostnadseffektivt sätt lösa era behov av in- och utalarmering. Vi tillhandhåller en säker serverdrift för våra system via beprövade systemlösningar och leveranser!

Mer om digital in-och utalarmering »

SKOLSÄKERHET

Vi erbjuder även komplett system för skolsäkerhet med den allra senaste tekniken!

Systemet stödjer uppbyggnad av genomarbetade handlingsplaner för hantering av olika typer av incidenter, tex utrymning vid brand eller inrymning till skolans klassrum vid fara. Contals system kan sekundsnabbt sprida instruktioner och information, tex utrymning eller inrymning, till kollegor, väktare och elever. System kan även automatiskt, eller manuellt, ändra säkerhetsnivåer vid vissa incidenter.

Mer om skolsäkerhet

Branschaktuellt

Nyheter från MSB - Rakel

Datum: May 23, 2018, 12:06 pm

Nyheter från Bravur- och CD-uppgraderingsprojekten

I Bravurprojektet är nu alla basstationer uppgraderade till Tetra System Release 7. Två äldre växlar håller på att bytas mot nya vilket medför kundpåverkan i fyra län.

Datum: May 23, 2018, 9:42 am

MSB fick utmärkelse på International Critical Communications Awards

MSB har tillsammans med norska Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Airbus och Motorola fått utmärkelsen ”Best Use of Critical Communications for Public Safety” för projektet Norge-Sverige Inter System Interface (ISI).

Datum: May 22, 2018, 1:12 pm

Sverige, Finland och Norge undertecknar avsiktsförklaring om att koppla samman nationella radiokommunikationssystem

Onsdagen den 16 maj undertecknade Rakel och ledningssystems verksamhetschef Minna Nyman ”Letter of Intent” om att ingå i ett samverkansprojekt med finska Erillisverkot och norska Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Datum: May 22, 2018, 5:39 am

Prova Rakel på EBR Metod- och maskindagar

Den 22-25 maj kommer Kurt Andersson, kundansvarig för Rakel och ledningssystem på MSB, att vara på plats på EBR Metod- och maskindagarna i Falun.