002
001
003
006
004
005

DIGITAL IN- OCH UTALARMERING

Vi erbjuder personlarm, fastighetslarm och driftlarm med den allra senaste tekniken!

Designade för att på ett säkert, användarvänligt och kostnadseffektivt sätt lösa era behov av in- och utalarmering. Vi tillhandhåller en säker serverdrift för våra system via beprövade systemlösningar och leveranser!

Mer om digital in-och utalarmering »

SKOLSÄKERHET

Vi erbjuder även komplett system för skolsäkerhet med den allra senaste tekniken!

Systemet stödjer uppbyggnad av genomarbetade handlingsplaner för hantering av olika typer av incidenter, tex utrymning vid brand eller inrymning till skolans klassrum vid fara. Contals system kan sekundsnabbt sprida instruktioner och information, tex utrymning eller inrymning, till kollegor, väktare och elever. System kan även automatiskt, eller manuellt, ändra säkerhetsnivåer vid vissa incidenter.

Mer om skolsäkerhet

Branschaktuellt

Nyheter från MSB - Rakel

Datum: May 16, 2017, 5:54 pm

Rakelsystemet under terrordådet i Stockholm den 7 april

Under terrordådet på Drottninggatan den 7 april var samtalstrafiken i Rakelnätet 3-4 gånger högre än vad som är normalt för en fredag eftermiddag i samma område.

Datum: May 15, 2017, 7:07 am

MSB:s remissvar på utredningen Kommunikation för vår gemensamma säkerhet

MSB tillstyrker utredarens förslag till kommunikationslösning och stödjer en inriktning mot ett utvecklat samhällsnät.

Datum: May 8, 2017, 6:59 am

Alias – Nu tar vi bort inträdes- och aktiveringsavgifterna

Alias, tilläggstjänsten för rollbaserad inloggning i Rakel, har sedan den 28 april en ny prissättning. Inträdesavgifterna och engångsavgiften för aktivering har tagits bort.

Datum: May 8, 2017, 6:58 am

MSB övar med Rakels driftleverantör

Om en störning i Rakelnätet skulle inträffa är det viktigt att all personal som arbetar med incidenthanteringen är väl förberedd och har rätt kompetens. Därför genomför MSB tillsammans med Rakels driftleverantör Teracom regelbundna kontinuitetsövningar. Den senaste övningen ägde rum i slutet av mars och involverade ett 30-tal personer.