DIGITAL IN- OCH UTALARMERING

Vi erbjuder personlarm, fastighetslarm och driftlarm med den allra senaste tekniken!

Designade för att på ett säkert, användarvänligt och kostnadseffektivt sätt lösa era behov av in- och utalarmering. Vi tillhandhåller en säker serverdrift för våra system via beprövade systemlösningar och leveranser!

Mer om digital in-och utalarmering »

SKOLSÄKERHET

Vi erbjuder även komplett system för skolsäkerhet med den allra senaste tekniken!

Systemet stödjer uppbyggnad av genomarbetade handlingsplaner för hantering av olika typer av incidenter, tex utrymning vid brand eller inrymning till skolans klassrum vid fara. Contals system kan sekundsnabbt sprida instruktioner och information, tex utrymning eller inrymning, till kollegor, väktare och elever. System kan även automatiskt, eller manuellt, ändra säkerhetsnivåer vid vissa incidenter.

Mer om skolsäkerhet

Branschaktuellt

Nyheter från MSB - Rakel

Datum: June 29, 2017, 1:43 pm

Information från Bravurprojektet inför Tetra System Release 7.4

Till hösten med start den 20 augusti kommer Rakel att uppgraderas till Tetra System Release 7.4. Detta kommer tidvis innebära påverkan för användarorganisationerna.

Datum: June 28, 2017, 12:32 pm

Förändringsuppehåll i Rakel sommaren 2017

Från den 26 juni till den 7 augusti är det förändringsuppehåll i Rakel.

Datum: June 28, 2017, 7:06 am

Utbildningsdag om Rakelsystemet

Välkommen till en utbildningsdag om Rakelsystemet den 4 oktober i Stockholm! Utbildningen vänder sig till dig som har ett ansvar för Rakel i din organisation och som känner dig relativt ny i din roll.

Datum: June 13, 2017, 6:45 pm

Så arbetar sambandsansvarig i Polisregion Stockholm

Fotbollsfest i dagarna fyra, presidentbesök och jubilerande kungligheter. Varje polisinsats har sina parametrar. Sambandsansvarig Conny Olofsson har tänkt på dem alla, och även lagt in i planen att det oväntade kan hända.